top of page

About

Mūsu draudzes vēstures teksts ir ņemts no draudzes 50 gadu pastāvēšanas izdevuma,

„Tie, kas strāda Kristus vārdā”.

Lai vieglāk būtu apskatīt mūsu draudzes vēsturi tīkla formātā, tā ir sadalīta par atsevišķiem interešu tēmatiem. 

50-gadi image.png

This resumé of the history of St. John’s Evangelical Lutheran Latvian Congregation is excerpted 1998

from the booklet authored by Jānis Mezaks : A retrospective of 50 years (in the life) of the congregation

  [Mežaks, Jānis ATSKATS UZ DRAUDZES PIECDESMIT GADIEM]

 
wedding.jpg

DRAUDZES DIBINĀŠANA UN „MĀJVIETAS”

   Sv. Jāņa ev.-lut. draudze Toronto ir pirmā latviešu draudze Kanadā, ko dibinājuši latvieši šai zemē pēc Otrā pasaules kaŗa. 1948. gada rudenī Toronto un tās tuvākajā apkārtnē darbu un apmešanās vietu bija atraduši jau vairāki simti latviešu. Arī svešumā viņi vēlējās turēties kopā un Dievu lūgt savā mātes valodā.

  Pirmais Dievkalpojums mācītāja Ādolfa Gaudiņa vadībā Toronto notika 1948. gada 18. novembrī Sv. Jāņa baznīcā, 274 Concord Avenue, piedaloties ap 200 Dievlūdzējiem. Tad arī radusies doma par latviešu draudzes dibināšanu. Draudzes dibināšanas sapulce ar 51 dalībnieku notika Sv. Jāņa baznīcā 1948. gada 12. decembri. Daži no sapulces dalībniekiem nemaz nav bijuši luterāņi, bet, ņemot vērā īpatnējos apstākļus, viņi nacionālo piederību stādījuši pāri konfesionālai piederībai.

   Sapulces dalībnieki nolēma dibināt latviešu luterāņu draudzi, izvēloties tai Sv. Jāņa vārdu. Draudzes dibināšanu sirsnīgi atbalstīja arī Toronto kanadiešu Sv. Jāņa draudzes mācītājs Ernests Hāns. No četriem kandidātiem mācītāja amatam ar 50 balsīm izraudzīja Arnoldu Lūsi, kas tad vēl atradās Vacijā. Izraudzīja arī pirmo draudzes valdi: Oskars Dzērvītis – priekšnieks, Osvalds Breņķis -priekšnieka vietnieks, Fridrichs Freibergs -sekretārs, Kārlis Vītiņš – kasieris un Elza Koks-Skuja – valdes locekle.

  Pirmajos gados draudze saņēma materiālu atbalstu no luterāņu Misuri sinodes, kā arī dievkalpojumi notika tai piederošos dievnamos -Sv. Jāņa baznīcā un Sv. Trīsvienības baznīcā. Kaut arī Misuri sinodes vadība vairākkārt aicināja mūsu draudzi iestāties šai sinodē, draudze to nedarīja, uzturot ar sinodi tikai kristīgas draudzības attieksmes.

  Mācītāja Arnolda Lūša pirmais Dievkalpojums notika 1949. gada 28. augustā Sv. Jāņa baznica. Pārpildītajā baznīcā starp vairāk kā 400 Dievlūdzējiem bija arī Latvijas ģenerālkonsuls R.N. Braisons ar kundzi. Mācītāja un draudzes padomes amatā ievešana notika tā paša gada 11. septembrī. Sākās ražena darba posms.   Piecdesmit gados Toronto Sv. Jāņa ev.- lut. latviešu draudze ir izaugusi par ievērojamu Kristiešu kopību. Draudzei augot, arvien kuplāk sazarojies tās darbības lauks.

FOUNDING OF THE CONGREGATION AND WORSHIP

 

St. John's Evangelical Lutheran Latvian Church of Toronto is open to worshipers of all ages and backgrounds. We lead our congregation in worship, deepening the connection to God, understanding the teachings of Christ, and ultimately to a vibrant faith.

We have a long, proud history of serving the people of San Francisco. Through the dedication of our leadership, staff members and volunteers, we are committed to the teachings of Jesus Christ, and are here to spread His message. Contact us today to find out more about becoming part of the St. John's Evangelical Lutheran Latvian Church of Toronto community.

konkordasieskats.jpg

Konkorda ielas baznīcas iekšskats latviešu laulību laikā.

Congregation's first home

Draudzes pirmā mājvieta

– Sv. Jāņa ev.-lut. baznīca,

274 Concord Avenue, Toronto

Sv. Trīsvienības ev.-lut. baznīca – 619 Sherbourne St., Toronto – iekšskats plkv. Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojuma laikā.

concord-ave-church-2.jpg
draudze-trisvienibas-baznica.jpg

Par draudzes dibināšanas sapulci stāsta Līvija Jansone: “tagadējo draudzes priekšnieku – J.M.). Kārlim nemaz nepatika tā doma, ka jāatstāj ratiņi un jāiet iekšā. To viņš parādīja, skaļi protestēdams. Toreiz bija citādāki laiki nekā tagad; tad bērnus patika labāk redzēt, ne dzirdēt. Radās problēma —ko darīt? Ar viru norunāļām, ka viņš ies iekšā parakstīties, bet es ar Kārli palikšu ārā pagaidīt. Ja nebus pietiekams skaits parakstu, tad vīrs paliks pie Kārļa, un es iešu iekšā paraksfities. Bet tad vīrs nāca ārā un teica, ka viss ir kārtībā.”

st-johns-latvian-memorial-message.png

  Savs Dievnams vienmēr ir bijis viens no svarīgākiem priekšnoteikumiem rosīgai draudzes dzīvei. Ar dziļu pateicību pieminam mums doto iespēju sākuma gados Dievkalpojumus noturēt Konkorda ielas Sv. Jāņa baznīcā un vēlāk Trīsvienības baznīcā. Tomēr viss tas bija saistīts ar lieliem ierobežojumiem.

Gūtā pieredze draudzes darbiniekus pārliecināja, ka vienīgais atrisinājums telpu jautājumam var būt – sava Dievnama iegāde. Šai sakarībā draudzes locekļu pilnsapulce 1956. gadā nolēma, ka katram draudzes loceklim jāmaksā 50 centus mēnesī Dievnama iegādes fondā.

Our mission at St. John's Evangelical Lutheran Latvian Church of Toronto is to be compassionate, inclusive and to walk with Jesus. Through gospel, service, worship and missions, we bring God closer to our hearts and closer to the hearts of those around us. As a fellowship of believers, we have the honor of proclaiming the glory of Christ to one another in a loving and caring setting.

Our Vision, Our Mission, Our Calling

bottom of page