Mūsu draudzes vēsture

Mūsu draudzes vēsture

Mūsu draudzes vēstures teksts ir ņemts no draudzes 50 gadu pastāvēšanas izdevuma, „Tie, kas strāda Kristus vārdā”.

Lai vieglāk būtu apskatīt mūsu draudzes vēsturi tīkla formātā, tā ir sadalīta par atsevišķiem interešu tēmatiem. Skatait paplašināto sarakstu kreisā pusē.

Pa laikam, šī vēsture tiks papildināta un paplašināta, gan par pagātni, gan par jauniem vēsturiskiem notikumiem.

Mūsu draudzes vēsture ir bagāta ar daudziem panākumiem!

Lūdzu palasiet draudzes vēsturi ar skatu, ja Jūs esat Sv. Jāņa draudzes locekle/lis, kad tā arī ir Jūsu vēsture, jo Jūs esat viņā piedalījušies, un kuplinājuši viņas bagātību!

Ja kāds var vairāk ko apskaidrot vai paplašināt par kādu draudzes dzīves notikumu, lūdzu sazinaties ar Dainas Kalniņas caur baznīcas biroju.