top of page

Larry Gifford, priekšnieks / chair (2023)
Raimonds Rūtītis, priekšnieka vietnieks / vice-chair (2023)
Peteris Aveniņš (2024)
Astrīda Ezergaile, sekretāre (2023)
Karena Grasmanis (2024)
Adams Kaļiņš (2025)
Anda Kuksis-Kalviņš (2025)
Ieva Osis (2025)
Ruta Siliņš (2025)
Māra Strazdiņa (2025)
Lilita Tanne (2025)
Karlis Vasarājs (2023)

bottom of page