24. novembrī

Mūžības svētdiena - Mirušo piemiņas diena

11:00 Kopīgs DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu.

Dziedās Ānsamblis" - dir. Brigita Alka

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

1. decembrī

Adventa pirmā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā  ar Sv. Vakarēdienu.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

8. decembrī

Adventa otrā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

17:00 VAKARA DIEVKALPOJUMS: Jazz Vespers

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Vairāk...