Ielūkojoties video svētbrīdī, ko veidojām kopā ar māc. Ilzi Kuplēnu-Ewart un Dāvidu Šmitu.

 

Jēzus saka: “To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” Jņ 16:33

 

Vispasaules slimības izraisītā satraukuma laikā mēs meklējam iekšēju mieru un drošību. Patiess miers ir tas, pēc kā ilgojamies.

Katra dzīves krīze, arī šī, piedāvā jaunas iespējas, kuras jāmāk ieraudzīt. Baznīcai un draudzei ir dota iespēja nopietni pārdomāt, kas mēs esam, ko varam mainīt krīzes laikā, nezaudējot būtisko. Ja kādu laiku netiekamies klātienē, kas ir saprātīgs risinājums, mums ir iespējams sazvanīties, kontaktēties internetā, atrast jaunus veidus, kā uzturēt attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Arī kad tiks atjaunoti dievkalpojumi baznīcā, iespējams būs nedaudz jāmaina dievkalpojumu kārtība, ievērojot drošību; tad atkal pārdomāsim, ko varam radoši mainīt, nezaudējot to, kas esam.

Šajā laikā vēl aktuālāki kļūst Jēzus iedrošinošie vārdi: kad pasaulē jums ir bēdas, turiet drošu prātu! Laikā, gad tik daudz kas tiek atcelts, lai ievērotu piesardzību un sociālu distancēšanos, nāk prātā uzmundrinošas domas par to, kas šajā laikā nav atcelts:

Nav atcelta iešana pastaigā, izvairoties no pūļa. Nav atcelts svaigs gaiss.

Nav atcelta ģimene, sazināšanās ar draugiem, draudzes locekļiem, mācītāju.

Nav atcelta mūzika un dziedāšana (Itālijā dzied, stāvot uz balkoniem).

Lasīšana nav atcelta.

Cerība nav atcelta.

Lūgšana un sevis stiprināšana ar Jēzus vārdiem arī nav atcelta.

Padomāsim par to.

Sekosim informācijai un paliksim atbildīgi par sevi un citiem, ievērosim visus drošības pasākumus, aizlūgsim viens par otru, lai Dievs dod mums arī krīzē rast jaunas iespējas, kā atrast mieru savā dvēselē un parādīt mīlestību savam tuvākajam!

Mācītājs Ģirts Grietiņš