8. decembrī

Adventa otrā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

17:00 VAKARA DIEVKALPOJUMS: Jazz Vespers

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

15. decembrī

Adventa trešā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Betlemes skats bērniem ar lasījumiem.

Pēc dievkalpojuma eglīte visiem bērniem.

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

21. decembrī

19:00 Sv. Jāņa draudzes vokālā ansambļa tradicionālais ziemassvētku koncerts 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Vairāk...

Sv. Jāna krusts

Ziņojumi

Baznīcai ir vajadzīgs jauns jumts

Atbalstiet mūsu baznīcas nākotnes jumta fondu!

Lejas zālē ir izkārtas pārdodamās gleznas ar cenām no Sv. Jāņa draudzes krājuma. Apskataties un pērciet!

Aicinām samaksāt baznīcas ikgadējās nodevas līdz 23. decembrim!

Kvītis tiks izsūtītas jaunajā gadā par visiem 2019. g. san1emajiem ziedojumiem. 

Pateicībā esam saņēmuši un ar pateicību dodam!