images.jpeg

17. novembrī

Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Valsts dibināšanas svētki

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

24. novembrī

Mūžības svētdiena - Mirušo piemiņas diena

11:00 Kopīgs DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu.

Dziedās Ānsamblis" - dir. Brigita Alka

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

30. novembrī

bilde

Sv. Jāņa draudzes tradicionālais ziemassvētku tirdziņš

no 10:00 līdz 14:00

Vairāk...

Sv. Jāna krusts

Ziņojumi

Ziemassvētku tirdziņš 30. novembrī

bilde

Lūdzu ziedojiet jaunas un mazlietotas mantas Ziemassvētku tirdziņu loterijai! Mantas varat nodot baznīcas birojā līdz  24. novembrim.