9. aprīlī Zaļā ceturtdiena

19:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.