5. aprīlī Pūpolu svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Abu draudžu padomju ievešana amatā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.