31. maijā Vasarsvētki

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.