3. novembrī

Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā  ar Sv. Vakarēdienu.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.