3. maijā

Lieldienu laika ceturtā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā Baltā Galdauta diena