28. jūnijā

Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

15:00 DIEVKALPOJUMS noslēdzot māc. I. Kuplēnas kalpošanu.

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.