24. novembrī

Mūžības svētdiena - Mirušo piemiņas diena

11:00 Kopīgs DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu.

Dziedās Ānsamblis" - dir. Brigita Alka

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.