23. FEBRUĀRĪ Epifānijas laika pēdējā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā

Pēc dievkalpojuma sv. Andreja draudzes pilnsapulce.