22. decembrī

Adventa ceturtā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.