21. decembrī

19:00 Sv. Jāņa draudzes vokālā ansambļa tradicionālais ziemassvētku koncerts