images.jpeg

17. novembrī

Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Valsts dibināšanas svētki

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.