14. jūnijā Aizvesto piemiņas diena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.