12. aprīlī Lieldienas

07:00 DIEVKALPOJUMS Sv. Andreja draudzes izkārtojumā

08:30 Lieldienu brokastis - ATCELTS

10:00 DIEVKALPOJUMS Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.