10. aprīlī Lielā piektdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.