Draudzes notikumi

10. maijā

Lieldienu laika piektā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

17. maijā

Lieldienu laika sestā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

24. maijā

Lieldienu laika septītā svētdiena

11:00 IESVĒTĪBU DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31. maijā Vasarsvētki

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

7. jūnijs Trīsvienības svētki

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

14. jūnijā Aizvesto piemiņas diena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

21. jūnijā

Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

28. jūnijā

Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

15:00 DIEVKALPOJUMS noslēdzot māc. I. Kuplēnas kalpošanu.

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.