Draudzes notikumi

24. novembrī

Mūžības svētdiena - Mirušo piemiņas diena

11:00 Kopīgs DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu.

Dziedās Ānsamblis" - dir. Brigita Alka

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. decembrī

Adventa pirmā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā  ar Sv. Vakarēdienu.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8. decembrī

Adventa otrā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

17:00 VAKARA DIEVKALPOJUMS: Jazz Vespers

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

15. decembrī

Adventa trešā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Betlemes skats bērniem ar lasījumiem.

Pēc dievkalpojuma eglīte visiem bērniem.

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

21. decembrī

19:00 Sv. Jāņa draudzes vokālā ansambļa tradicionālais ziemassvētku koncerts 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

22. decembrī

Adventa ceturtā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

24. decembrī

Kristus piedzimšanas svētvakars

15:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā

17:30 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā

Dziedās Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis, diriģē Brigita Alka

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

25. decembrī

Kristus piedzimšanas svētki - Ziemassvētki

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29. decembrī

Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31. decembrī

17:00 Vecgada vakara DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma apsveikšana ar glāzi šampanieša.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5. janvārī

Zvaigznes diena - Mūsu Kunga epifānija

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12. janvārī

Epifānijas laika pirmā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19. janvārī

Epifānijas laika otrā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26. janvārī

Epifānijas laika trešā svētdiena

11:00 DIEVKALPOJUMS ar Sv. Vakarēdienu

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma kafijas galds.