Kontakti

Sv. Jāņa Ev.-Lut. Latviešu Draudze Toronto
200 Balmoral Avenue
Toronto, ON
M4V 1J6

Tel: (416) 921-3327
e-pasts: baznica@bellnet.ca un  stjohnslatvianchurch@bellnet.ca

Baznīcas kanceleja atvērta no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8:00 – 16:00.

Garīgā vadība: Māc. Ģirts Grietiņš (647) 986-5604  grietins [at] gmail.com
Draudzes priekšnieks: Kārlis Vasarājs 416 301-8353 kvasarais [at] hotmail.com
Priekšnieka vietniece:
Dāmu komitejas priekšniece: Maija Sukse  (416) 221-4309   sukse [at] sympatico.ca
"Ansamblis" vokālā ansambļa vadītāja: Brigita Alks  (716) 834-4780   brigitaalks [at] hotmail.com
Administrators-kasieris: Normunds Goba; darbvede: Inta Bāze
Baznīcas pārzinis: Dāvis Maksiņš
Saulaines pārvaldnieks: Richards Urdziņš  (705) 424-1118   rurdzins [at] gmail.com
www.campsaulaine.com  &  www.saulaine.com