Kontakti

Sv. Jāņa Ev.-Lut. Latviešu Draudze Toronto
200 Balmoral Avenue
Toronto, ON
M4V 1J6

Tel: (416) 921-3327
e-pasts: baznica@bellnet.ca un  stjohnslatvianchurch@bellnet.ca

Baznīcas kanceleja atvērta no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8:00 – 16:00.

Draudzes priekšnieks:

Laurence Gifford (905)428-6662 larryandinta@gmail.com

Administrators / kasieris: Normunds Goba

Darbvede: Inta Bāze

Draudzes mācītājs:

Ģirts Grietiņš (647) 986-5604 grietins@gmail.com

Draudzes ērģelnieks: Michael Rundāns

 (416) 613-0007 mrundans@yahoo.com

Dāmu komitejas priekšniece:

Maija Sukse (416) 221-4309 svjanadk@gmail.com

Vokālā ansambļa vadītāja:

Brigita Alks (716) 834-4780 brigitaalks@hotmail.com

Saulaines pārvaldnieks:

Richards Urdziņš (705)424-1118

rurdzins@gmail.com www.saulaine.com