Svētdienas skolaSvētdienas skola

Svētdienas skola sveicina visus bērnus no vismazākajiem līdz pamatskolas 
beigšanas gadiem. Mācību viela ir pamatota pēc baznīcas kalendāra, un programma pasniegta katra gada gājuma saprašanai - vai angliski vai latviski. Mācības notiek dievkalpojuma laikā, apmēram divas reizes mēnesī, no oktobra līdz maijam.  Būs arī bērnu eglīte, pūpolu svētdienas sarīkojums un gada noslēgšana ar ģimenes palīdzību. Datumus var uzzināt no Vēstis, avīzes, dziesmu/ziņojuma lapiņām, tīmekļa lapas vai sazinoties ar baznīcu (416) 921-3327.

Nāciet pabūt ar mums kristīgā vidē, mācīties un sadraudzēties ar mums.