Draudzes mācītājs: Prāv. emer. Dr. Fritz Traugott Kristbergs

Draudzes mācītājs: Prāv. emer. Dr. Fritz Traugott Kristbergs

PERSONĀLI DATI

 • Dzimšanas datums: 1945. gada 21. janvārī
 • Dzimšanas vieta: Freiberg (i. Sachsen), Vācijā
 • Kristīts: 1945. gada 4. martā
  Iesvētīts: 1962. gada 10.jūnijā Lakewood un New Brunswick latviešu ev.- lut. Draudzē (New Jersey, ASV)
 • Ordinēts: 1976. gada 8. augustā (Latvijas ev.-lut. Baznīca Trimdā)
 • Vecāki: tēvs: Māc. Žanis Kristbergs †; māte: Tekla Alise Kristbergs †
 • Ģimenes stāvoklis: precējies 1989. gada 26. augustā
  (Lilita Irene Strīpnieks,B.A.,M.L.S., M.P.A.)
 • Pavalstniecība: ASV

IZGLĪTĪBA

2007 – Th.D. (Doctor of Theology) kandidāts, (Theological / Interdisciplinary Studies)
Trinity College in The University of Toronto

1996 – D.Min., (Doctor of Ministry) Princeton Theological Seminary, Princeton, NJ
Disertācija: “Differentiation and Identity: Towards an Understanding of Ethnic Ministry”
Šīs analīzes socioloģijas teorija proponē, ka, trimdas laikā diferenciācijai starp latviešiem un mītnes zemes kultūrām samazinoties, diferenciācija ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu (bijušo trimdinieku) starpā pieaug. Latviešu luterāņu baznīcas uzdevums trimdas sākumā bija
minimalizēt starplatvisku diferenciāciju un maksimalizēt diferenciāciju starp latviešu tautu un mītnes zemes kultūru. Tagad, teoloģisko mandātu un vietējās asimilācijas dēļ, latviešu luterāņu baznīcas uzdevums ir mainījies: tā nekalpo tikai latviešu tautas kopībai, bet arī vietējai draudzei, ar tās atšķirīgām vietējām kulturālām un valodas prasībām.

1976 – M.Div. (Master of Divinity), Princeton Theological Seminary, Princeton. NJ

1971 – M.A. (Vēsturē), University of Maine, Orono, ME
Tēze: “The Sixteenth-Century Anabaptists and Their Position in European Intellectual History: Some Problems in Defining Their Significance”
Vairākas problēmas saistītas ar Anabaptistu historiografiju tika analizētas, sevišķi tās saistītas ar
Ernst Troeltsch „sektu teoriju”, teoloģiskiem pamatojumiem Anabaptistu politiskai teorijai, un
Anabaptistu saistību ar 16.g.s. humānistu kustību.

1969 – B.A. (Vēsturē), Monmouth College, West Long Branch, NJ
Bakalaura tēze: “The Heretics of Roland Bainton”

VOKĀCIJAS AMATI LELBāL

1995-2004 – Prāvests, LELBA Kanadas apgabalā

1985 – Draudzes mācītājs, Sv. Jāņa ev. – lut. latviešu draudze Toronto

1979-1985 – Mācītājs Latviešu ev. – lut. draudzēs Minsterē and Bielefeldē (Vācijā).
Amata pienākumi ieskatīja 15 ticības mācības stundas nedēļā Minsteres latviešu ģimnāzijā.

CITI LELBA / LELBāL AMATI

1995–2004 – LELBāL Baznīcas Virsvaldes loceklis

1997-2004LELBA teoloģijas nozares vadītājs

1997-2004 – Teoloģijas Institūtes direktors

1997-2004 – LELBāL Rītdiena fonda looceklis

1987–1997 – LELBāL Teoloģijas Institūta rīcības komitejas loceklis

1987–1995LELBA Baznīcas mūzikas un liturģijas komisijas vadītājs

1987–1995 – Dziesmu grāmatas emendācijas komisijas priekšsēdis

1979–1984 – Redaktors, “Pie Svētavota” (LELBāL Vācijas apgabala garīgais laikraksts)

AKADEMISKI DARBI

1976–1978 – Institut für neutestamentliche Textforschung,(Jaunās Derības tekstu pētniecības institūts),Münster universitātē, Vācijā akademische Mittarbeiter / akadēmisks līdzstrādnieks
(Līdzstrādnieks vairākos Jaunās Derības tekstu pētniecības akadēmiskos izdevumos un projektos.)

1974-1975 – Princeton Theological Seminary,
(Semināra profesionālu studiju komiteju loceklis)

1966-1969 – Monmouth College (Department of History and Political Science)
(Profesoru asistents)

PERSONĪGAS INTERESES

 • Sporta paukošana ( Salle Santelli (NY), Fechterschaft
  Warendorf (Vācijā), Minsteres universitātes paukošansas
  klubs, Toronto universitātes paukošanas klubs, u.c.;
 • Dārzniecība;
 • Mušiņu makšķerēšana;
 • Golfs (14 handicap!);
 • Mūzika – dzied Sv. Jāņa draudzes Vokālā ansamblī,
  neveikls harpsichord spēlētājs, opera, jazz un vecu
  mūzikas entuziasts;
 • Lasa daudz kriminālu un vēstures temata romānus