Saulaines grāmatu klētiņa

Lasu sēnes, lasu ogas, lasu grāmatiņu.
Pielasīju pilnus grozus, pilnu galvu ziņu!
                                – Eduards Freimanis

Saulaines grāmatu klētiņa,
Kristīne Stīvriņš
705-424-6226
stivrins@hotmail.com