Padomes protokoli

Padomes sēdes notiek ik mēneša pēdējā ceturtdienā plkst 7os.
Ontario pavalsts likums nosaka protokolēšanu angļu valodā.

2022-2023

2021-2022

2020-2021