Draudzes padome

 

Karlis Vasarājs, priekšnieks (2023)
Anne Reinbergs, priekšnieka vietniece (2022)
Pēteris Aveniņš (2024)
Astrīda Ezergaile
, sekretāre (2023)
Larry Gifford (2023)
Karena Grasmanis (2024)
Ieva Osis (2022 )
Gunta Reynolds (2022)
Raimonds Rūtītis (2023)
Amanda Sebris (2023)
Māra Strazdiņa (2022)
Lilita Tanne (2022)