2016/17

Draudzes Padome 2016-17Draudzes padome un darbinieki 2016-17:

Pirmā rindā no kreisas: Sibilla Korule, Kārlis Jansons, māc. Dr. Anita Gaide, dāmu kom. pr. Maija Sukse.

Otrā rindā no kreisas: Arturs Jansons, Gunta Reynolds, Daina Wilkinson, Māra Jansons, Anda Kuksis-Kalviņš, Lilita Strīpnieks, Vilnis Ezers.

Iztrūkst: Ruta Siliņš, Andrejs Stabiņš, Anda Johnston.