Draudzes padome un darbinieki

Church Council 2019-2020

Draudzes padome un darbinieki 2019-20:

Pirmā rindā no kreisas: Ruta Siliņa, māc. Ģirts Grietiņš, Sibilla Korule, Andris Bāders*, Anda Kukse- Kalviņa, Normunds Goba (Administrators)

Otrā rindā no kreisas: Ieva Osis, Gunta Reynolds, Anne Reinbergs, Mara Strazdiņa, Vilnis Pētersons, Lilita Tanne, Andrejs Stabiņš*.

Iztrūkst: Māra Jansons, Inta Bāze (ofisa menedžere no 2019. g. jūlija), Jana Kopmane (līdz 2019. g. jūlija)
*Atkāpušies