Draudzes padome un darbinieki 

2022-2023

Larry Gifford, priekšnieks (2023)
Raimonds Rūtītis, priekšnieka vietnieks (2023)
Peteris Aveniņš (2024)
Astrīda Ezergaile,
sekretāre (2023)
Karena Grasmanis
(2024)
Adams Kaļiņš
(2025)
Anda Kuksis-Kalviņš
(2025)
Ieva Osis (2025)
Ruta Siliņš (2025)
Māra Strazdiņa (2025)
Lilita Tanne (2025)
Karlis Vasarājs (2023)