Kristīgā audzināšana visiem

Sv. Jāņa draudze piedāvā bagātāgu kristīgu audzināšanas programmu:

  • Svēdienas skola
  • 2 gadu iesvētes klases
  • Bībeles studijas – baznīcā un Toronto Latviešu Centrā
  • „Vārds tapa filma” – ticības temati laikmetīgā filmā!
  • 1⁄2 stundu Bībeles stundas svētdienas rītos baznīcā
  • „Klusā laika pārdomu referāti” kopā ar Toronto Sv. Andreja draudzi – ar viesu referentiem
  • „The Lutheran Course” – apmācības programma angļu un latviešu
    valodā par luterāņu baznīcu un mācību
  • Referāti un pārrunas par aktuāliem tēmatiem un notikumiem mūsu latviešu luterāņu Baznīcā