Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis svin 30. gadu jubileju

Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis

Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis 2008. gadā.

Ir grūti ticēt, ka Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis šogad svin savu 30. gadu jubileju. Šie ir bijuši ļoti bagāti gadi. Mēs esam koncertējuši vairākās pilsātās un valstīs par šiem gadiem, gan a cappella, gan ar stīgu ansambļiem un ērģelēm. Ansamblis ir ari ļoti svarīgs draudzes garīgā dzīvē. Pateicoties mūsu izcilai diriģentei Brigitai Alkai, mēs dziedam plašu repertuāru vairākās valodās un stilos. Mēs arī ļoti pateicamies viņai par to, ka viņa brauc katru nedēļu no tālās Buffalo lai mūs apmācīt un mūsu dzīves darīt bagātākus.

Ansamblis notur mēģinājumus katru sestdienu no pulkstens 10:00 līdz 12:00 no septembra līdz maijam, un pat sanāk vairākas reizes pa vasaru lai samēģinātu. Mēs centamies dziedāt vismaz vienā Dievkalpojumā katru mēnesi, kā arī katros svinīgos Dievkalpojumos.

Ansamblis atzīmēs savu 30. gadu jubileju ar koncertu 2008.g. 25. oktobrī, plkst. 19:00 Sv. Jāņa draudzes Dievnamā.

Koncertā arī piedalīsies ērģelniece Anita Gaide un stīgu ansamblis. Mēs vienmēr gaidam jaunus dziedātājus! Piezvaniet ansambļa priekšniecei Guntai Reynoldei ja vēlaties pie mums pievienoties (416) 602-7176.