SUNDAY, SEPTEMBER 25h, 11:00 am WORSHIP
In both languages led by Pastor Dag Demandt; organist Michael Rundans. Service will be live-streamed on Zoom.
Fellowship to follow. All are welcome!

LAPIŅA: CLICK HERE

ZOOM LINK:
https://zoom.us/j/98210200897?pwd=ZVJtUFMrUXlkYUJiV0IwMU9oU3loQT09
 
Meeting ID: 982 1020 0897
Passcode: 545640
 
LOCAL NUMBERS:
647 374 4685 / 647 558 0588

SUNDAY, SEPTEMBER 18th, 11:00 am WORSHIP
CELEBRATING LATVIAN LUTHERAN UNITY

Pastor Girts Grietins; organist Michael Rundans
Sermon theme: "Unity"

LAPIŅA: CLICK HERE

https://zoom.us/j/94127206093

Meeting ID: 941 2720 6093

LOCAL NUMBERS: 647 374 4685 / 647 558 0588

 
 
We wish to thank those who participated and donated towards Sunday Aug 21 Fellowship hour.
All proceeds from kafijas galds, as well as, additional donations totalled $350 went to Canadian Ukrainian Resettlement project. Donations allowed us to purchase duvets & sheets from IKEA. There also were bedding sets & towels donated for a total value of $150.
maija
Macitajs Girts Grietins and Maija Sukse delivered these items on Wednesday morning. They gave us a tour of their facility and info on the situation here. We will continue our support for Ukrainians.
 
 

Sunday, July 21st, 11 AMWORSHIP SERVICE

pastor Ģirts Grietiņš,

organist Michael Rundans

Theme: Friends of God

 
 
Sunday, July 31th, 11 amWORSHIP SERVICE

"Piedošana / Forgiveness” 

(Piemninot dzejnieku Knutu Skujenieku /

 


 

Worship Service July 3.

Pastor Girts Grietins, Lay leader Ruta Siliņa

organists Michael Rundans

Theme: Glory of Creation

 

Sunday, June 26th, 11 amWORSHIP SERVICE WITH HOLY COMMUNION

 

Vēlamies ar jums dalīties ar Vārds un Lūgšana video,
kur latviski un angliski varam kopā pārdomāt sv. Trīsvienības mistēriju un piedzīvot tik daudzveidīgās Dieva svētības!
Greetings to everyone on the Sunday of Holy Trinity with reflection and prayer in Latvian and English!
 
Dieva Tēva mīlestība, Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem!
 
 
Pentecost Worship Service
 
   
 
 
2022.GADA IESVĒTĀMIE / CONFIRMATION 2022
 
IESV

           

CONFIRMATION WORSHIP SERVICE, MAY 29

 

 

Sunday, May 15,   WORSHIP SERVICE "Love is alive!"

 
 
 

Lieldienu dievkalpojums

 

 
 
 Lielās piektdienas dievkalpojums

 

 
 
Šeit var noskatīties lūgšanu vakaru: lūdzam par Ukrainu!
 

 

We invite everyone to join us in prayers and Taize Chants, when we pray for Peace and for people of Ukraine.
This Worship service will be on Zoom as well as in-person.
Starting this Wednesday 7.00 PM at st. John's Church.
Led by pastor Girts Grietins and Davids Smits.
Let us pray !
 
 

 Kristus Darzs Long Term Care Home Fundraiser

 LET US SUPPORT KRISTUS DARZS (WATCH THE VIDEO)

 
Ash Wednesday Service

 
IESPĒJAS ATBALSTĪT un LŪGT par UKRAINU
 
 * * * * * * *
IESPĒJAS ZIEDOT UKRAINAI / WAYS to DONATE
Donate to the Ukraine Humanitarian Appeal through the Canada Ukraine Foundation:
https://www.cufoundation.ca/donate/?fbclid=IwAR1mpiFTEuyjwk1hD3pRjw4TYrqAs51YeLA4x8GNYjT3C2D_jpjqzfxIqIc
 
Canadian Red Cross Donate to the Ukraine Humanitarian Crisis Appeal:
https://www.redcross.ca/
 
United Help Ukraine, which distributes food and medical supplies to internally displaced people in Ukraine:
https://www.facebook.com/donate/337101825010055/
 * * * * * * *
Prāv. Anitas Vārsbergas-Pāžas LŪGŠANA, KARAM IESĀKOTIES
http://lelba.org/lv/

 

u 

No LELBP archibīskapes Laumas Zušēvicas. Lūgsim šodien ar šiem vārdiem šodien, svētbrīdī TLPA pilnsapulcē.
Ukrainai uzbrūk ienaidnieks, lūdzam, dodies palīgā
Visvarenais Dievs, katra Radītājs un Sargs –
Dodies palīgā -
Kristu, Tu miera nesējs, Pestītājs un Patiesība vienīgā
Dodies palīgā -
Svētais Gars, kas esi brīvs doties, kurp vēlies, un pildīt cilvēku
sirdis un dāvināt cerību.
Mēs lūdzam, Trīsvienīgais Dievs,
Dodies palīgā -
Un esi klāt Ukrainai. Dievs, ir noticis ļauns, paša ļaunuma uzbrukums.
Cieš tavi bērni, mūsu māsas un brāļi Kristū.
Mūsu spēks palīdzēt ir tik vājš, esi Tu viņu spēks, kuŗi cer uz Tevi un
Tiem, kuŗi var palīdzēt aizstāvēt patiesību un novērst, uzvarēt ienaidnieku.
Apstādini to.
Mēs lūdzam paļāvībā un pārliecībā, ka Tev nekas nav neiespējams.
Mēs uzdrīkstamies lūgt, aicini palīgā tos, kuŗi var palīdzēt apstādināt
ienaidnieku, kas kāro pēc Ukrainas un, viltus un melu pavadīts, to grib iekarot.
Kaut notiktu kā esi solījis, ka Gara ieročiem apbruņoti, uzvarēs Tevis apžēlotie
un stiprinātie. Tie, kas grib dzīvot mierā, brīvībā, bez bailēm un briesmām.
Dodies palīgā arī mums, lai mēs atrastu kā palīdzēt. Paldies par visām tām
reizēm, kad esi palīdzējis. Šodien un rīt Tavs Svētais Gars lai vada mūs un caur mums kalpo, lai mūsu lūgšanas vārdus Tu varētu piepildīt savā žēlastībā, patiesībā un spēkā.
Lūdzam, no sirds, dodies palīgā un uzklausi, ko esam lūguši
Tava Dēla, Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja un Svētdarītāja Gara vārdā. Āmen.
+Lauma
 
 

February 6th Worship service for the 5th Sunday after Epiphany

Theme: "The wisdom of Ecclesiastes"

 

Dievkalpojumu vada mācītājs Ģirts Grietiņš, piedalās mācītājs Dāgs Demandts un

ērģelniece mācītāja Dr. Anita Gaide.

 

 

30. janvāra dievkalpojums. Tēma "Ījaba gudrība".

 

Dievkalpojums 16. janvārī

Tēma. "Domāt Dieva priekšā!"

 

 
 
Svētītu Jauno Gadu!

2. janvāra Zoom dievkalpojums

Tēma. "Redzi, es visu daru jaunu!"

 

24. Decembra Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums

 

DECEMBER 19, 11:00 am Worship Service with Baptism

Theme: Being a Child of God

 

 


 

 

 
December 5.  2nd Advent service.

Theme: God with us.

 

 

 
 
 
 
VALSTS SVĒTKU un MIRUŠO PIEMIŅAS DIENAS DIEVKALPOJUMS ar Dievgaldu
NOV. 21 / IN-PERSON WORSHIP with Communion at St. John’s with Rev. Girts Grietins and Rev. Dag Demandt, featuring organist David Smits and mezzo soprano Vilma Vitols.
 
Dievs svētī Latviju!
 

November 7

11:00 am Zoom WORSHIP (No in-person service at Church)
Theme: “Tree of Life”

 

 

SEPT. 26, 11:00 am IN-PERSON WORSHIP WITH HOLLY COMMUNION
at St. John's. Fellowship in the church garden to follow.

Clergy Girts Grietins and Dag Demandt

Theme “Answered Prayers”
 

 

12. SEPTEMBRĪ KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS
11:00 am YORK CEMETERY LIVE-STREAMED MEMORIAL SERVICE

 
12. septembrī Toronto latviešu draudžu kapu svētki virtuāli no York kapličas.

https://mountpleasantgroup.permavita.com/siteContent/video.html?p=GiwaHR4Bfz01cXdAQlh0BA
 

* * * * * * *

 

 

Worship service at Saulaine on August 15

Theme: "Our and their Father. Tolerance."

led by pastor Ģirts Grietiņš.

 

 

August 1 church service.

The theme: "The Word of God grows."

 

 

Worship service July 25

 

"Come and see!"

 

July 18 worship service at Saulaine

 

For those who cannot attend Saulaine, we invite you to watch prerecorded Svētbrīdis.

July 11

Prayer as openness

 

 

 

 

The Gospel for Latvians

 

 

 

Commemorating the deportations of June 14th

 

June 6 church service Approaching the Mystery

 

 

 PENTECOST WORSHIP SERVICE

May 23  WORSHIP IN BOTH LANGUAGES WITH PASTORS ĢIRTS GRIETIŅŠ AND DAG DEMANDT

 

 May 16.  Worship. ASCENSION DAY

 

 

Happy Mother’s Day!

 


Rembering Kurland Front (Kruzemes cietoksna piemiņai)

 

May 2nd Zoom Worship Service
 
 

 

White Tablecloth Day and

Day of the Restoration of Latvian Independence.

 

 

 

 

Happy Earth Day!


  Pastors Dag and Ģirts have prepared this short Earth Day video
(Reflections, prayer and song). Enjoy!

 

April 4, Sunday, EASTER MORNING WORSHIP

 
Good Friday Worship service:
 

 

 Thursday, April 1, 6:00 pmMAUNDAY THURSDAY WORSHIP with Communion.

 

 

 

 

March 21 "ZOOM" Service led by pastor Ģirts Grietins and Dag Demandt

 

"The Northern Maiden"

Zoom Worship Service Feb 21.

Remembering those lost to fire in Toronto

Organ music performed by Rev. Dr. Anita Gaide

LATVIEŠU ĒRĢELNIEKU ĢILDES ĀMERIKĀ DEVUMS

 
 ASH WEDNESDAY WORSHIP
with Communion
on February 17, 6 pm
(LIVE-STREAMED to YOUTUBE)
 
 
 
 
Worship service on February 7 praying for the victims of the fire in Toronto:
 
 
 

"And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away." Rev 21:4

 Let us pray and support the victims of the fire in Toronto: Jana Jansons, Kai Jansons, Amanda Freimanis and Matthew Zdybal as well as survivors Arija Celeste Jansons who lost her son, Jade Jacobis and their families.

Fundraiser for Arija Jansons

 

(Svetbridis for this Sunday was recorded before the sad news, but it shows Jesus friendly approach to everyone)

 

Avotins

With our deepest sorrow we inform you of the passing of

Aina Avotins

Aina Avotins was born on June 27, 1926 and passed away on January 1, 2021

(more information about her life and service in Latvian: https://www.stjohnslatvian.ca/latviesu/sakums)

Funeral Service will be held on January 9, 2021 at 10:30 am.

You can watch the recording of the funeral here:

 Epiphany Worship (Dean emer. Ivars Gaide, rev. dr. Anita Gaide)

 

Blessed New Year!

 

 

 

Merry Christmas!

Watch our Christmas Family Worship Service:

 

In Christmas Jesus comes to us as a child.

What are the questions we ask our God as his children and what questions Jesus asks us?

 

3. Adventa dievkalpojums / 3rd Advent service - 13 dec 2020 live

Celebrating prāv. emer. Ilze Kuplēns-Ewart

Service from St. John's

 

 

Let us pray and celebrate Advent:

Due to the current situation with the Covid pandemic, The Church Council has decided to suspend In-Person Worship. Let us enjoy our video services.

 

 

 

 

 

 

 

 

Now you can see our Church service from different angles (thanks to Beate Augustane and Davis Maksins)

Our Latvian worship service from Harvest festival in church.

Enjoy!

We are thankful to everyone who joined our worship service in Saulaine:

 

 

Worship service for this Sunday is from Kristus Darzs:

 

Worship in Latvian and English about Miracles

 

Worship in Latvian

Join our Sunday Worship in Latvian and English:

 

Let us worship, reflect and pray (in Latvian):

Commemorating June 1941 deportations:

Introduction to Apologetics.

The Problem of Evil. (In Latvian)

 

Pentecost Worship services online

 

Here you can see Pentecost reflection and prayer from pastor Grietins in Latvian:

 

You are also invited to join our online worhsip services with LELBĀL and St. Andrews in Latvian.

(For more information see the Latvian homepage https://www.stjohnslatvian.ca/latviesu/sakums)

 

Listen to the second installment of pastor Girts Grietins podcast about Apologetics. How do we find our way among different religions and beliefs?

 

 Introduction to Christian Apologetics (in English)

The New Name

(reflections on the Book of Revelation, in Latvian) 

Have a blessed Easter !

 

Holly Week meditation with pastor Ģirts Grietiņš.

 

 

Take a look at this Sunday's new video

 

_______________________________________________________________

You are welcome to listen to pastor Ģirts Grietiņš audio reading from C.S. Lewis "Mere Christianity" (in Latvian).

 

 

 

More...


St. John's Latvian Lutheran Cross

 

 

 Rudens svētku dievkalpojums Saulainē

25. septembrī pl. 11.00. Vada mācītajs Ģirts Grietiņš

Šogad Saulaines 70.gada Rudensvētki rit visu nogali!

Uzmanību! Vienu nedeļu vēlāk kā parasti! no 23.-25. septembrim

Jauniešu komanda rīko jaunus svētkus!
Rīkotaji Anna Eihenbauma, Pāvils Hawkins un Pēteris Aveninš
 
saulaine
 
Piektdien: Tikšanās un pasākuma līdzgatavošana
Sestdienā brunčs, daba, draugi un citi pārsteigumi, Mākslas Izstādes atklāšana;
vakara balē būs Linda Maruta & Draugi, sekos divi Toronto DJ
Legs Florentine un (Kanādas Lietuvietis) Spookyfish.
 
Svētdienas kārtība kā parasti: plkst 11'os Dievkalpojums ar mācītāju Ģirtu Grietiņu, sekos:
Mākslas Izstāde, šefpavara Erik Začs pusdienas un Loterija!

Teltošana bez ugunskura brīvi visu nogali visiem viesiem!

Rezervēt pusdienas un telpas vietu: 705-424-1118

 
Ielūkojieties Saulaines 70 gadu svinībās.
Paldies visiem rīkotājiem, brīvprātīgajiem un viesiem!
 
 

Do you miss church services? Do you want to see familiar faces, enjoy the camaraderie of friends, keep in touch with current church issues? Why not  zoom to St. John's spirituality and faith discussion group in English on Sundays?

   What is it? It is more than a forum for bandying Christian challenges about. We enjoy a social half hour and switch to discussing church news and sharing details of upcoming events, developments at Kristus Darzs, Saulaine, and the Padome.
  Our discussion format has volunteers taking turns reading aloud from the selected passage. Then anyone who wishes may comment or ask questions. No one is required or challenged to speak. We are grateful to Pastor Grietiņš for his guidance, authoritative and gentle. The rest of us are all beginners, learning together. It is a safe and welcoming place, and we love having new members join. We have participants from both congregations and guests.
  We find that the group goes some distance toward filling the gap opened by this severe lockdown. Do join us for a virtual cup of coffee and a chat on Sundays. Technical support is available from Laura Johnson for anyone needing help accessing through Zoom. To join write to larryandinta@gmail.com

Everyone is invited to join our Zoom Bible discussion group on Sundays. To participate please write to Larry Gifford larryandinta@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

News

 

 

St. John's needs a new roof!

You have the opportunity to purchase select paintings from St. John's inventory of art and support the roof fund. Paintings and prices can be viewed on the walls of the lower hall. Please contact the church office if you are interested, 416-921-3327.

COVID-19

Guidelines concerning coronavirus.

At our service:
Greeters will not be offering to shake hands. A friendly smile and acknowledgement greeting will continue to be given!

Please refrain from shaking hands during the sharing of the peace. The words alone or a nod can convey the message.

People experiencing cold or flu-like symptoms, especially a fever, should stay home and avoid contact with others until symptoms cease.

Communion:
Communion assistants will continue to wash their hands thoroughly with soap and water before preparing items for communion and afterwards as well as the communion vessels.

Our pastor will bless the common cup. There will be no intinction of wafers (dipping into the wine). Communion wine will be offered to the congregation only in the individual cups at the moment.

(On leaving the altar, those receiving communion are asked to place their empty cup in one of the plastic-lined containers provided by the greeters.)

General Information:
We will follow local health guidelines in our worship and meeting spaces with additional cleaning and disinfection of surfaces including door handles, railings, switches, etc.

Our Ladies’ Auxiliary will continue to prepare refreshments for Fellowship following the service, using disposable cups and plates (unless the water for the new dish washer is proven hot enough to sanitize our dishes).

(PS Since we will be generating more garbage, please put disposable cups one into the other and pile up used paper plates. Remember each city disposal service is offered every two weeks!)