Sv. Jāņa Ev. Lut. Latviešu Draudze Toronto

200 Balmoral Avenue,

Toronto, ON M4V 1J6  (416) 921-3327

baznica@bellnet.ca; stjohnslatvianchurch@bellnet.ca;

www.stjohnslatvian.ca

 

Administrators / kasieris: Normunds Goba; Darbvede: Inta Bāze

Pārzinis: Dāvis Maksiņš

Draudzes mācītājs:

Ģirts Grietiņš (647) 986-5604 grietins@gmail.com

 

Draudzes ērģelnieks: Michael Rundāns

 (416) 613-0007 mrundans@yahoo.com

Draudzes priekšnieks:

Laurence Gifford(905)428-6662

larryandinta@gmail.com

Dāmu komitejas priekšniece:

Maija Sukse (416) 221-4309 svjanadk@gmail.com

Vokālā ansambļa vadītāja:

Brigita Alks (716) 834-4780 brigitaalks@hotmail.com

Saulaines pārvaldnieks:

Richards Urdziņš (705)424-1118

rurdzins@gmail.com

 

Church Council

 Kalpojam Dievam ar prieku!

 Draudzes padomes priekšnieks

kv

 Sveiciens visai draudzei!

Pateicos par Jūsu uzticību, mani ievēlot par draudzes padomes priekšsēdi. Kaut jūs daudzi mani pazīstat, tomēr ne visi, tādēļ vēlos sevi iepazīstināt un paskaidrot, kāpēc es kandidēju mūsu draudzes padomē.

Es darbojos Toronto latviešu sabiedrībā kopš 2019. gada sākuma kā Goda konsuls Dienvidontārio. Pirms tam es vairākus gadus nostrādāju mūsu kredītsabiedrības padomē kā priekšnieka vietnieks un ņēmu aktīvu dalību apvienošanas komitejā – sākumā izpētot, kā apvienoties ar lietuviešiem, bet vēlāk ar igauņiem.

Desmit gadus aktīvi esmu strādājis Rīgas 72. Skautu vienībā gan kā skautu vadītājs, gan vēlāk arī kā Roveru vadītājs. Esmu iesvētīts Sv. Jāņa baznīcā un arī pirms 36. gadiem tiku kristīts mūsu baznīcā.

Es pārstāvu jau trešo latviešu paaudzi Kanādā, kuras vecvecāki un vecāki iebrauca Kanādā pēc Otrā pasaules kara. Es ar lielu prieku un lepnumu varu teikt, ka visu savu mūžu esmu pavadījis Toronto latviešu sabiedrībā, tomēr tikai pēc universitātes beigšanas tā īsi sapratu un sāku novērtēt mūsu sabiedrības unikālās īpašības. Mūsu sabiedrība ir unikāla mums, jo paaudzes pirms mums ir nerimstoši ziedojušas savu laiku, sviedrus un līdzekļus, lai izveidotu un uzbūvētu mūsu sabiedrību.

Viens no Toronto sabiedrības stūrakmeņiem bija Sv. Jāņa draudzes mācītājs un archibīskaps Arnolds Lūsis. Nedaudz atceros viņu no agras bērnības, bet esmu dzirdējis daudz stāstus par viņa cieņu un mīlestību un darbu, veidojot latviešu sabiedrību. Archibīskaps Lūsis ir ne tikai veicinājis iespēju latviešiem padziļināt savu ticību, bet arī palīdzējis daudz latviešiem iedzīvoties Toronto. Viņš esot spēlējis lielu lomu baznīcas nama celšanā, kā arī Saulaines īpašuma iegādāšanās procesā. Man ausīs skan kāda latvieša teiktais: “Pēc gadiem īrējot mazu istabiņu Toronto, jutos, ka Saulaine bija manas pirmās mājas Kanādā.”

Es jūtu pazemību un cieņu visu to cilvēku priekšā, kas veidoja šo draudzi, kas ir devusi spēku un ticību mūsu sabiedrībai un spēlējusi tik nozīmīgu lomu mūsu latviešu sabiedrības pirmsākumos Toronto. Un šeit ir arī radies mans mērķis! Es nāku strādāt padomē, lai atdotu sabiedrībai atpakaļ kaut mazliet no tā, ko esmu pa šiem gadiem saņēmis. Man tas nozīmē radīt pozitīvu un gaišu atmosfēru sabiedrības un ticības uzplaukumam un to uzturēt pēc iespējas ilgstoši.

Mūsu draudze ir šobrīd samazinājusies līdz 300 draudzes locekļiem, kas maksā pilnu gada maksu. Es diemžēl neticu, ka tikai 300 latvieši Toronto redz to, ka Sv. Jāņa draudzes dzīve ir svarīga daļa, ja ne pat pamats mūsu sabiedrībai Toronto. Es ļoti vēlētos dzirdēt no mūsu draudzes locekļiem, kā arī no plašākas latviešu sabiedrības, kāpēc mēs tik maz iesaistāmies draudzes dzīvē? Ko jums nozīmē ticība 21. gadsimtā? Kā mēs varam piedāvāt iespēju piedzīvot garīgumu un ticības dzīvi mūsu ļoti sarežģītajā un technoloģiju ietekmētā pasaulē? Kā mēs, kā draudze varam labāk kalpot mūsu draudzes locekļiem un arī iesaistīties sabiedrībā un iekļaut visas paaudzes?

Tuvākā nākotnē viens no mūsu draudzes galvenajiem mērķiem ir nostabilizēt draudzes un Saulaines finances. Pēdējo četru gadu laikā (2015-2019. g.) draudzes līdzekļu iztrūkums ir bijis pāri $500,000 jo turpina augt izdevumi, kamēr ziedojumi krīt. Tas ir milzīgs uzdevums, gan paplašināt biedru skaitu, samazināt izdevumus, gan arī paaugstināt īres ieņēmumus baznīcā un Saulainē. Mēs ķersimies pie darba!

Mums itin visiem šis gads ir bijis īpaši neparasts un grūts pandēmijas dēļ. Es jūtu līdz visiem, kas ir zaudējuši darbu, ģimenes locekļus vai gājuši cauri citām grūtībām šajā gadā. Novēlu mums visiem būt īpaši iejūtīgiem šai svētku laikā. Arī tad, ja nevaram sanākt kopā, centīsimies viens otru atbalstīt un sazināties viens ar otru. Palīdzēsim viens otram! Sazvanīsimies, lietosim technoloģijas, lai uzturētu gan garu, gan arī tuvību savas sabiedrības un tuvinieku starpā! Vēlu jums visiem mieru, ko tikai Tas lielais spēks, kas dod mums patiesu ticību un mīlestību, var dot! Lai jums visiem ir svētīts un sirsnīgs, kā arī drošs un veselīgs šis Ziemsvētku laiks!

Kārlis K. Vasarājs

 

 ak

Draudzes padomes priekšnieka vietniece Anda Kuksis-Kalviņš

Pateicos par iespēju un Draudzes atbalstu kalpot mūsu baznīcai pēdējos piecus gadus. Ceru, ka drīz varēsim atkal kopīgi turpināt tradīcijas, kuras mūs uzmundrina un mierina.

ae

Draudzes padomes sekretāre Astrīda Ezergaile

Uzaugu Sv. Jāņa draudzes svētdienas skolā un Saulaines nometnē. Nometnes dziedāšanas gars piesaistīja atkal dziļāk baznīcas dzīvē, dziedot draudzes Ansamblī no 13 gadu vecuma. Paldies Dievam, tās saknes vēl turas stingri - ceru ka ar iesaistīšanos padomes darbā tās nesīs augļus. This congregation has always been my home – I appreciate this opportunity to serve on Church Council.

lg

Larry Gifford

I am honoured to serve on the Padome, having been an active member of the congregation over many years, singing in the choir, sitting on various committees and volunteering at the COTH food bank.  My family also keeps involved.  My wife Inta served six years as Padome secretary, led the Sunday school, and currently heads the food bank committee.  Our children, Julia and Alex, have become celebrated Latvian Canadians after coming through St. John’s Sunday school, Camp Saulaine and confirmation.  My daughter Laura volunteers at COTH food bank and helps with the discussion group.

io 

Ieva Osis

Novēlu visiem Dieva svētību Jaunajā Gada!

Iesākot manu otro gadu Padomē, priecājos, ka mums ir šoreiz pienākuši klāt pieci jauni locekļi!

Ar to aicinu ik katru draudzē ņemt līdzdalību, atrast savu īpašu vietiņu baznīcas dzīvē, lai kopā mūsu draudzei būtu stipra nākotne!

 ar

 Anne Reinbergs

 Esmu uzaugusi Sv. Jāņa Baznīcā, kā arī Saulainē, kur vēl arvien sajūtu Dieva mieru un cilvēku kopību.   

 gr

 Gunta Reynolds

Vienalga kur dzīve ved, zinu ka baznīca ir nozīmīga daļa manā dzīvē un domāju, ka vajadzētu tā būtu visiem.  Esmu iedziļinājusies Dieva vārdā (vēl ir daudz ko uzzināt) un baznīcas dzīvē, būdama vairākus gadus draudzes padomē un dziedot Sv. Jāņa draudzes vokālā ansamblī.  Man rūp mūsu nākotne, esmu pārliecināta par draudzes rosīgu turpmāko darbību ar Dieva svētību! 

 rr

Raimonds Rūtītis

Esmu dzimis Toronto. Visu savu mūžu esmu Svētā Jāņa baznīcas loceklis. Esmu piedalījies Saulainē kā “outdoor education” vadītājs un daudzus gadus organizēju kalnā kāpšanas aktivitātes šķūnī.  Es mīlu dabu un bieži eju garos pārgājienos, kas ilgst vairākas dienas, tāpēc esmu ceļojis Nepālā, Francijā un Britu Kolumbijā. Es piedalos Toronto Latviešu Penzionāru Apvienībā (TLPA) un riteņbraukšanas grupā, “Veči Ripo”.

as

 Amanda Sebris

Esmu dziļi pagodināta un pateicīga par dalību Sv. Jāņa baznīcā šajā laikā cilvēces vēsturē. Esmu Baznīcas locekle kopš 17 gadu vecuma un nometnes dalībniece Saulainē kopš piecu gadu vecuma. Mūsdienās tik dziļas saknes sabiedrībā ir svētība.

Es ar nepacietību gaidu šo izaicinājumu un iespēju sniegt jaunu domāšanas veidu, kā mēs kopā varētu bagātināt Baznīcas būtisko nozīmi un izstrādāt programmas, kas garīgi baros cilvēkus, piedāvājot iespējas sazināties ar Dievu, ar Dabu un vienam ar otru.

 rs

 Ruta Siliņš

 Esmu kalpojusi divus termiņus padomē ar sirsnīgiem un atbildīgiem locekļiem tās vadībā. Turpinu arī veikt pērminderes pienākumus. Savu pēdējo gadu padomē centīšos darboties ar godu un uzņēmību.

 ms

ra Strazdiņa

Esmu bijiusi saistīta ar Sv. Jāņa Ev.-Lut. Latviešu draudzi visu mūžu, sākot ar svētdienas skolu un Saulaines nometni.  Manas vislabākās atmiņas ir svētdienas skolas skolotāja  Kursis Kundze, “Bitīte” bērniem, ābolu šķēles launagā un archibīskaps Arnolds Lusis.  Es vēlos palīdzēt un strādāt, lai mūsu baznīcai būtu laba nākotne. 

lt

 Lilita Tanne

Esmu kopš bērnības šīs baznīcas locekle, un mani bērni arī audzināti mūsu baznīcā. Esmu kalpojusi draudzes padomē jau divus gadus.

Kā padomes un Saulaines Komitejas dalībniece es cenšos veidot un stiprināt latvisko, kristīgo kultūru un sadzīvi baznīcas dabas īpašumā Saulainē.