Rudens Retrīts Saulainē  “Kristietība modernajā pasaulē.”

2019. g. 19. un 20. oktobrī

 

 plaujass

Veltīsim īpašu laiku pārdomām, diskusijām, filmai un sadraudzībai.

 

Pieteikties un saņemt tuvāku informāciju pie:

Maris Lūsis (malusis@rogers.com 416 494 3858)

Ģirts Grietiņš (grietins@gmail.com 647 986 5604)

Larry Gifford (larryandinta@gmail.com 905 428 6662)

 

 

13. oktobrī

Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

20. oktobrī

Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā. Vada māc. Ivars Gaide

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

3. novembrī

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā  ar Sv. Vakarēdienu

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

Vairāk...