3. novembrī

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā  ar Sv. Vakarēdienu

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.