27. oktobrī

Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Reformācijas svētki

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.