20. oktobrī

Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā. Vada māc. Ivars Gaide

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.