Draudzes notikumi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13. oktobrī

Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20. oktobrī

Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā. Vada māc. Ivars Gaide

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27. oktobrī

Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Reformācijas svētki

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā.

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3. novembrī

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā  ar Sv. Vakarēdienu

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds.