Rudens dievkalpojumi

  1. septembrī Trīspadsmitā svētdiena

pēc Vasarsvētkiem

11:00 Kapu Svētki – ‘York’ kapos

KOPĒJS EKUMĒNISKS DIEVKALPOJUMS Toronto draudzēm

 

  1. septembrī Četrpadsmitā svētdiena pēc

Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS dievnamā

Sv.Jāņa draudzes izkārtojumā.

 

  1. septembrī Saulainē Rudens svētki!

11:00 Dievkalpojumus, mākslas izstāde, loterija.

           Visi laipni aicināti!

 

  1. septembrī Piecpadsmitā svētdiena pēc

Vasarsvētkiem

9.30. atsākas Bībeles diskusiju grupa.

11:00 DIEVKALPOJUMS

Sv. Andreja draudzes izkārtojumā

 vada māc. Ģirts Grietiņš

 

  1. septembrī Sešpadsmitā svētdiena pēc

Vasarsvētkiem

11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (kopīgs, Sv. Andreja draudzes vadībā)

Pēc dievkalpojuma draudzes pēcpusdiena 'RUDENS SVĒTKI' un

atzīmēsim DĀVIDA ŠMITA 25 gadus ērģelnieka amatā Sv. Andreja draudzē.

(cienasts, rudens ražas loterija, mūzikāli priekšnesumi)