7. aprilī - Saulaines pusdienas

Pēc dievkalpojuma nākat atbalstīt Saulaini. Būs garšīgas pusdienas, loterīja un pa mūziku gādās Viktors Kulnieks ar ģimeni. Ieeja pa labu Saulainei; pieaugušiem $50 ($35 nodokļu atlaide) $15 studentiem un bērniem līdz 7.g.v. pa brīvu.  
Lūdzu pieteikties baznīcā; Jana Kopmanis 416 921 3327

Paldies Natalijai Tannis un Kristīnei Stivriņai!