24. novembrī - Tradicionālais Sv. Jāņa draudzes Ziemassvētku tirdziņš

No plks. 10:00 līdz 13:00. Rokdarbi, ēdieni, kafīja, pusdienas un sabiedrība. Nakiet un baudiet tirdziņu!