21. jūlijā - Saulaine bērnu nometne

Saulaines bērnu nometne sākās 21. jūlijā un beidzēs 3. augustā.

PUTNU SALA, mazo bērnu nometne (zem 7.g.v.) no 21. jūlija līdz 28. jūlijam.

Lūdzu reģistrejiet savus bērnus <www.campsaulaine,com> vai kontaktejiet Lilitu Tanni, <ltannis@yahoo.com