16. decembrī - Sv. Jāņa draudzes 70 gadu dibināšanas svētki

11:00 Dievkalpojums ar lasījumiem un koraļiem - piedalīsies Ansamblis - diriģē Brigita Alka
... Pec dievkalpojuma jubilejas kafijas galds