25. novembrī - Mūžības svētdiena - Mirušo piemiņas diena

11:00 Kopejs dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja draudzes izkārtojumā)
- Dziedās Sv. Jāņa vokālais ansamblis - diriģē Brigita Alka
Pec dievkalpojuma kafijas galds.