9. decembrī - Adventa otrā svētdiena

11:00 Dievkalpojums ar svētdienas skolas attēlojumu par Jēzus piedzimšanu: "Es jums pasludinu lielu prieku!"
Pēc dievkalpojuma eglīte: VISIEM BĒRNIEM!