8. jūlijā - Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
... nebus kafījas galds.