7. aprīlis - Gaveņa 5. svētdiena

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
- Pēc dievkalpojuma Saulaines pusdienas, visi aicināti atbalstīt Saulaini!