6. janvārī - Epifānijas laika pirmā svētdiena - Zvaigznes diena

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)
Pēc dievkalpojuma kafījas galds