30. decembrī - Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā)