3. martā - Oskaram Kalpakam - 100!

9:00 Bibeles diskusiju grupa satiekas
11:00 Dievkalpojums pulk. Oskara Kalpaka piemiņai (Sv. Jāņa draudzes izkārtojumā ar TKK)
- pēc dievkalpojuma seko Prāv. emer. F.T. Kristberga referāts